Om bonusar

Har diverse toppar fått för mycket bonus, t ex Elmehagen?
Kanske det, men det är inte så jätteintressant för oss övriga. Betydligt intressantare är den hysteriska massmediebevakningen och den politiska debatten. Man blandar ihop en massa separata frågor.

Dels finns det ett starkt inslag av avundsjuka där själva det faktum att någon för en hög lön framställs som dåligt. Detta kopplas ofta till en ganska bisarr diskussion om girighet där det framställs som fel av direktörerna att förhandla fram bra löneavtal.

Det är minst sagt bisarrt. Hur många i Sverige skulle tacka nej till en höjd lön för att de tycker de har tillräckligt? (I jämförelse med många människor i u-länder har även LO-arbetare extremt höga löner.) Är det någon som tycker att de borde göra det?

Sedan finns det annan diskussion om de tillskansat sig förmånerna på ett felaktigt sätt. Den kan vara viktigt.

En tredje diskussion är om bonusar är ett bra principiellt system. Det kan också vara intressant diskussion att föra men argumenten mot bonusar är ofta alltför förenklade. Se t ex följande inlägg.


Problemet är att man inte skiljer på dessa olika diskussioner utan det blandas ihop i en sörja av dåliga argument och känslomässiga utbrott.

Samtidigt som det är synd att det blir så här så är det en utmärkt illustration till faran med att krisen utlöser mer statsstyrning. De flesta kan nog inse att näringslivets lönepolicys inte kan styras efter vad medier råkar utlösa folkstormar kring.

Tags: , ,


%d bloggers like this: